Bedrijfshulpverlening


LuBo Prevent streeft ernaar de deelnemers aan een BHV cursus op een professionele, heldere en praktische manier op te leiden en wil deze een grotere zelfredzaamheid geven bij incidenten in de samenleving.

Op deze wijze wordt de drempel verlaagd op het moment dat er zich daadwerkelijk een incident voordoet.

De basisopleiding Bedrijfshulpverlening is gesplitst in 2 onderdelen en behandelt alle noodzakelijke kennis en vaardigheden:

Deel 1 : Levensreddende Handelingen ( met het taakgebied eerste hulp)

 • Benaderen slachtoffer
 • Beoordelen slachtoffer
 • Ademweg vrijmaken
 • Ademhalingscontrole
 • Ademweg vrijhouden
 • Geen circulatie volwassene
 • Geen circulatie kind
 • Ernstig uitwendig bloedverlies

BHV Training op locatie

Deel 2 : Brandweertechnisch ( met de taakgebieden beperking en bestrijding van beginnende brand, communicatie en ontruiming )

 • Brandbestrijding theorie en praktij
 • Veiligheidsvoorzieningen
 • Communicatie
 • Ontruimen

Overige Cursussen

LuBo Prevent kan naast bovengenoemde cursus, ook een cursus omgaan met alle type draagbare blusmiddelen, geven.

Deze cursus bestaat uit een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte, waarin men diverse brandjes dient te blussen. Ook voor de cursussen VCA, Ploegleider BHV en EHBO bent u bij ons aan het juiste adres.

Voor informatie omtrent cursussen of voor het aanvragen van datums, toets contact

BHV Training op locatie