Blusmiddelen

LuBo Prevent is een Reob/NCP erkend onderhoudsbedrijf

blusmiddellen   Welke blusstof bij welke brand ?

LuBo prevent is een Reob / NCP erkend onderhoudsbedrijf en mag controles uitvoeren aan alle brandblusmiddelen en haspels voorzien van een Nederlands Rijkskeurmerk

Er zijn vele blusstoffen te verkrijgen maar niet elke blusstof is even effectief of geschikt bij elke brand.

Men moet goed naar de situatie in het bedrijf kijken en daar de blusmiddelen op aanpassen per gebouw of zelfs per ruimte in een gebouw.

blusmiddellen   Soorten Blusmiddelen

Water:

Een prima blusstof, goedkoop en vaak in grote hoeveelheden aanwezig en inzetbaar bij vele branden. Blussen geschiedt vaak door brandslanghaspels die we bij vele bedrijven tegenkomen. Water wordt toegepast bij de verbranding van vaste brandstoffen Brandklasse A en is ongeschikt voor de verbranding van apparaten die onder elektrische spanning staan, omdat water elektrisch geleidend is. Een ander nadeel is de waterschade die ontstaat en de vorstgevoeligheid.

Verschillende blusmiddelen

Poeder:

Een goede blusstof met een groot blusvermogen. Het is afhankelijk van het type poeder geschikt voor bijna alle typen branden. Het hoofdbestanddeel van poeder is een zoutoplossing. Hierdoor veroorzaakt poeder zéér veel nevenschade. Bij bedrijven waar veel gewerkt wordt met duurzame elektronica wordt dit blusmiddel ten strengste afgeraden i.v.m. de nevenschade aan elektronica en elektronische installaties.

Schuim:

Heeft een afdekkende en koelende werking en bestrijd daardoor 2 zijden van de branddriehoek. Dit komt doordat het hoofdbestanddeel van de schuimblusser bestaat uit water waaraan een schuimvormend middel is toegevoegd, wat de afdekkende werking geeft. Schuimblussers zijn uitermate geschikt voor het blussen van vaste stoffen en vloeistoffen Brandklasse A en B Ze zijn ongeschikt voor het blussen van gas- en metaalbranden Brandklasse C en D Voordelen zijn dat er weinig gevaren bestaan bij het gebruik van de blusser, zelfs op elektrische installaties. Het blusmiddel laat ook weinig schade na. Nadeel is dat het blusmiddel vorstgevoelig is.

Verschillende blusmiddelen

Kooldioxide CO2:

Koolzuurgas is onbrandbaar, zwaarder dan lucht en geeft bij gebruik weinig of geen nevenschade. De blussende werking van Co2 is zuurstofverdrijvend. Toepasbaar bij vloeistofbranden en bij branden waarbij apparatuur onder elektrische spanning staat. Brandklasse B en C CO2 is onbruikbaar bij vaste stof branden en bij branden van metalen. Voordelen zijn dat het niet elektrisch geleidend is, niet vorstgevoelig is, en dat het geen nevenschade veroorzaakt. Nadelen zijn dat het blusmiddel verwaait in openlucht, de zuurstof verdrijft en daardoor in kleine ruimten verstikkend werkt.

Verschillende blusmiddelen

Blusdeken:

Deze zijn gemaakt van slecht brandbare materialen en in diverse afmetingen verkrijgbaar. De blusdeken wordt gebruikt voor het afdekken van een vuurhaard en voor het inwikkelen van in brand staande personen waardoor er geen verse zuurstof kan toetreden en de brand verstikt. Blussende werking van de deken is verstikkend / afdekkend. Voordelen van de blusdeken is dat hij relatief goedkoop is en geen onderhoud nodig heeft.

Mocht u als u het bovenstaande heeft gelezen twijfelen over de juiste blusmiddelen in uw bedrijf neem vrijblijvend contact met ons op en wij voeren in overleg met u als opdrachtgever geheel gratis een risicoscan uit bij uw bedrijf.

LuBo Prevent blusmiddelen assortiment