Advies: Brandpreventie en Risicoscan

   Brandpreventie

Elke 15 minuten ontstaat ergens in Nederland een brand die, afhankelijk van de situatie, tot een zeer grote brand kan uitgroeien. Als het om bedrijven gaat dan gaan sommige hierdoor failliet. Uit gegevens van het CBS blijkt dat er afgelopen jaar 47.000 branden hebben gewoed met een totale schade van 887 miljoen euro.

Het gemiddelde schadebedrag bij kleine binnenbranden bedroeg afgelopen jaar 23.000 euro. De meeste van deze branden kunnen direct geblust worden indien men de beschikking heeft over kleine blusmiddelen. Iedere brand begint klein: hoe eerder met blussen word begonnen, hoe groter de kans op succes !

Kleine blusmiddelen spelen daarom een belangrijke rol bij de brandveiligheid in en om bedrijven en bij particulieren

   Welke blusstof bij welke brand ?

Er zijn vele blusmiddelen met diverse blusstoffen te verkrijgen maar niet elke blusstof is even effectief of geschikt bij elke brand. Men moet goed naar de situatie in het bedrijf kijken en daar de blusmiddelen op aanpassen per gebouw of zelfs per ruimte in een gebouw.

Projectering van blusmiddelen is geregeld in de NEN 4001. Voor een risicoscan op het gebied van brandveiligheid kunt een beroep doen op de veiligheidspecialisten van LuBo Prevent.

Ze kunnen voor u geheel gratis en vrijblijvend deze risicoscan uitvoeren op locatie in uw bedrijf. U krijgt na ons bezoek een uitgebreid rapport met daarop onze bevindingen en aanbevelingen.