Ga naar de inhoud

Blusmiddelen

Welke blusstof bij welke brand?

LuBo Prevent is een Reob / NCP erkend onderhoudsbedrijf en mag controles uitvoeren aan alle brandblusmiddelen en haspels voorzien van een Nederlands Rijkskeurmerk. 

Er zijn vele blusstoffen te verkrijgen maar niet iedere blusstof is even effectief of geschikt bij elke brand. Men moet goed naar de situatie in het bedrijf kijken en daar de blusmiddelen op aanpassen per gebouw of zelfs per ruimte in een gebouw.

Brandslang haspels

Een prima blusstof, goedkoop en vaak in grote hoeveelheden aanwezig en inzetbaar bij verschillende branden. Blussen geschiedt vaak door brandslanghaspels, en deze komen we dan ook bij veel bedrijven tegen. Water wordt toegepast bij de verbranding van vaste brandstoffen Brandklasse A en is ongeschikt voor de verbranding van apparaten die onder elektrische spanning staan, omdat water elektrisch geleidend is. Een ander nadeel is de waterschade die ontstaat en de vorstgevoeligheid.

Schuim blusser

Heeft een afdekkende en koelende werking en bestrijd daardoor 2 zijden van de branddriehoek. Dit komt doordat het hoofdbestanddeel van de schuimblusser bestaat uit water waaraan een schuimvormend middel is toegevoegd, wat de afdekkende werking geeft.

Schuimblussers zijn uitermate geschikt voor het blussen van vaste stoffen en vloeistoffen Brandklasse A en B. Ze zijn ongeschikt voor het blussen van gas- en metaalbranden Brandklasse C en D. Voordelen zijn dat er weinig gevaren bestaan bij het gebruik van de blusser, zelfs op elektrische installaties. Het blusmiddel laat ook weinig schade na. Nadeel is dat het blusmiddel vorstgevoelig is.

Vetblusser

Bij brandend vet of bakvet, een zogenaamde vetbrand,  wordt aangenomen dat water als blusstof niet gebruikt kan worden. Hiervoor is een vetbrandblusser ontwikkeld die een speciale blusstof bevat. 

Deze blusstof heeft een emulgerende eigenschap waardoor een afsluitende laag wordt gevormd op de brandende vloeistof waardoor de vloeistof snel onder de zelfontbrandingstemperatuur komt. 

Voor de brandblusser A, B, en F is een vetbrandblusser inzetbaar. Deze zijn verkrijgbaar in 2 en 6 liter.

Poeder

Een goede blusstof met een groot blusvermogen. Het is afhankelijk van het type poeder geschikt voor bijna alle typen branden. Het hoofdbestanddeel van poeder is een zoutoplossing. Hierdoor veroorzaakt poeder veel nevenschade.

Bij bedrijven waar veel gewerkt wordt met duurzame elektronica wordt dit blusmiddel ten strengste afgeraden i.v.m. de nevenschade aan elektronica en elektronische installaties.

Lithium

De enige brandblussers met toevoeging die veelvuldig zijn getest en uitermate geschikt zijn bevonden voor het blussen van lithium-ion batterijen zijn Lithium brandblussers.

Lithium-ion batterijen die in bijvoorbeeld elektrische apparaten zitten zoals laptops, telefoons en E-Bikes kunnen spontaan ontbranden of zelfs ontploffen. Tot nu toe was er geen oplossing voor het blussen van deze branden. De Lithium brandblusser heeft een extreem snel koelend effect, op deze manier kan een brand door deze batterijen snel en effectief geblust worden. 

Deze brandblussers zijn verkrijgbaar in 6 liter en is geschikt voor brandklasse A. 

Kooldioxide CO2

Koolzuurgas is onbrandbaar, zwaarder dan lucht en geeft bij gebruik weinig of geen nevenschade. De blussende werking van Co2 is zuurstofverdrijvend. Toepasbaar bij vloeistofbranden en bij branden waarbij apparatuur onder elektrische spanning staat. Brandklasse B en C CO2 is onbruikbaar bij vaste stof branden en bij branden van metalen. Voordelen zijn dat het niet elektrisch geleidend is, niet vorstgevoelig is, en dat het geen nevenschade veroorzaakt. Nadelen zijn dat het blusmiddel verwaait in openlucht, de zuurstof verdrijft en daardoor in kleine ruimten verstikkend werkt.

Blusdeken

Deze zijn gemaakt van slecht brandbare materialen en in diverse afmetingen verkrijgbaar. Het blusdeken wordt gebruikt voor het afdekken van een vuurhaard en voor het inwikkelen van in brand staande personen waardoor er geen verse zuurstof kan toetreden en de brand verstikt. Blussende werking van het deken is verstikkend / afdekkend. Voordelen van het blusdeken is dat het relatief goedkoop is en geen onderhoud nodig heeft.